fbpx
Βασικά χαρακτηριστικά δανείου

• Υφίσταται μηδενικό διαχειριστικό κόστος για τον τελικό αποδέκτη / τελικό ωφελούμενο, ανά φάκελο δανείου.

• Δεν απαιτούνται από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό εξασφαλίσεις για την παροχή του δανείου. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η δυνατότητα να τεθεί εγγυητής κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, σε όσες περιπτώσεις το επιθυμούν οι πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την πιστοληπτική τους ικανότητα και ιδίως στις περιπτώσεις ηλικιωμένων, ανηλίκων, καθώς και πολιτών που στερούνται επαρκούς ατομικού εισοδήματος, όπως ενδεικτικά οικοκυρές και άνεργοι.
• Η διάρκεια του δανείου είναι τέσσερα (4), πέντε (5) ή έξι (6) έτη, με καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας τόκων την 31.12.2023 σύμφωνα με το άρθρο 65 του κανονισμού 1303/2013, όπως κάθε φορά ισχύει και η επιδότηση επιτοκίου αφορά σε όλη τη διάρκεια του δανείου.
• Η τοκοχρεωλυτική απόσβεση του δανείου γίνεται από τον τελικό αποδέκτη / τελικό ωφελούμενο με μηνιαία συχνότητα πληρωμής δόσεων και σταθερό επιτόκιο καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου.
• Παρέχεται η δυνατότητα για πρόωρη μερική ή ολική εξόφληση του δανείου χωρίς επιβάρυνση του δανειολήπτη.
• Ο Δικαιούχος καταβάλλει τους τόκους στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό μετά την καταβολή της αντίστοιχης δόσης κεφαλαίου από τον τελικό αποδέκτη / τελικό Ωφελούμενο. Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής δόσης κεφαλαίου από τον τελικό αποδέκτη / τελικό Ωφελούμενο, ο Δικαιούχος δύναται να καταβάλλει τους τόκους στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό για χρονικό διάστημα έως τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία της πρώτης καθυστέρησης.
Ο τελικός αποδέκτης / τελικός Ωφελούμενος μπορεί να ζητήσει προκαταβολή σε ποσοστό 70% του αρχικού επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων. Στην περίπτωση που ο τελικός επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων είναι μικρότερος της προκαταβολής δανείου που έχει εκταμιευθεί απαιτείται η επιστροφή από τον τελικό αποδέκτη / τελικό ωφελούμενο του υπερβάλλοντος ποσού προκειμένου να είναι δυνατή η εκταμίευση των λοιπών κινήτρων του προγράμματος. Σε καμία περίπτωση δεν είναι επιτρεπτός ο συμψηφισμός ποσού δανείου με ποσό επιχορήγησης.
Σε περίπτωση που ο τελικός αποδέκτης / τελικός ωφελούμενος δεν επιτύχει τον τεθέντα ενεργειακό στόχο της αίτησης ή δεν υλοποιήσει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση υπαγωγής δεν θα καταβάλλονται τα κίνητρα του προγράμματος. Σχετικές λεπτομέρειες που αφορούν στην επιστροφή του δανείου καθορίζονται στη δανειακή σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη / τελικό ωφελούμενο.
Δεν επιτρέπεται η μείωση, κράτηση ούτε μεταγενέστερη ειδική επιβάρυνση που να επιφέρει μείωση του ποσού της επιδότησης των τόκων. Ρητά αναφέρεται ότι δεν είναι επιλέξιμο προς επιδότηση κάθε ποσό που αφορά προμήθειες, έξοδα, κλπ. Τα έξοδα εμβάσματος επιβαρύνουν τον Ωφελούμενο.
Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος και σχετικά με την παροχή του κινήτρου της επιδότησης του επιτοκίου των δανείων, οι συνεργαζόμενοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί εξετάζουν και αξιολογούν τις αιτήσεις και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των δυνητικών τελικών αποδεκτών / τελικών Ωφελούμενων και τους ενημερώνουν για την δυνατότητα λήψης του δανείου καθώς και το αντίστοιχο ύψος αυτού. Επιπλέον, δεσμεύονται να εφαρμόσουν τους ισχύοντες εσωτερικούς κανονισμούς και τα κριτήρια πιστοδότησης που εκάστοτε εφαρμόζουν για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας τη δεδομένη χρονική στιγμή.

elGreek

Υποστήριξη : Κατασκευή ιστοσελίδων Θεσσαλονίκη | Κατασκευή Eshop | Προώθηση ιστοσελίδων