fbpx

Σε γραμμή εκκίνησης βρίσκονται χιλιάδες μηχανικοί και ιδιοκτήτες ακινήτων για να δώσουν τη μάχη  επιτυχούς υποβολής αίτησης στο νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ Αυτονομώ» ύψους 850 εκατ. ευρώ, με αυξημένες επιδοτήσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση και δράσεις ενεργειακής αυτονομίας σε ιδιωτικές κατοικίες, το οποίο αρχίζει στις 11 Δεκεμβρίου 2020 από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Για  Κεντρική Μακεδονία στις 15 Ιανουαρίου του 2021, για Δυτική Μακεδονία στις 13 Ιανουαρίου.

Με την ενεργοποίηση διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),  μέσω της οποίας το ΥΠΕΝ θα λαμβάνει απευθείας τα φορολογικά  και οικογενειακά στοιχεία του ενδιαφερόμενου, δηλαδή χωρίς να χρειάζεται η καταχώρηση τους την ώρα της αίτησης  και την υποχρέωση υποβολής στα επισυναπτόμενα έντυπα μόνον του εντύπου παρεμβάσεων, δηλαδή χωρίς αναλυτικές καταχωρήσεις τεχνικών στοιχείων και λογαριασμών, απλοποιείται και γίνεται ταχύτερη και ευκολότερη η διαδικασία υποβολής αίτησης στην πλατφόρμα του νέου «Εξοικονομώ Αυτονομώ».

Οι  βελτιωτικές αυτές ρυθμίσεις κρίνονται θετικές από ιδιοκτήτες ακινήτων και ιδιαίτερα τους συμβούλους μηχανικούς, οι οποίοι σηκώνουν και το βάρος της διαδικασίας για την επιτυχή υποβολή της αίτησης. Ταυτοχρόνως όπως σημειώνουν μηχανικοί, η διαδικασία υποβολής της αίτησης γίνεται ακόμη πιο σκληρή και δύσκολη μεταξύ των ενδιαφερομένων, μέχρι την επίτευξη του τελικού στόχου της επιτυχούς υποβολής αίτησης.

Όπως σημειώνουν  τεχνικοί παράγοντες στο νέο «Εξοικονομώ Αυτονομώ» οι προϋπολογισμοί είναι μεν αυξημένοι έναντι των προηγούμενων προγραμμάτων ωστόσο εξακολουθεί να ισχύει η λογική του προγράμματος έγκρισης αιτήσεων μέχρι την εξάντληση του προβλεπόμενου προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια. Πράγμα που σημαίνει ότι η μάχη της αίτησης θα δίνεται μεν σε συντομότερο χρόνο και ευνοϊκότερες προϋποθέσεις αλλά με ακόμη πιο σκληρές συνθήκες κούρσας σε αγώνα ταχύτητας. Σημειώνεται ότι στα προηγούμενα προγράμματα «εξοικονομώ» οι διατιθέμενοι πόροι ανά Περιφέρεια σημείωναν ρεκόρ απορρόφησης σε χρόνους ακόμη και μικρότερους της μίας ώρας.

Πρόγραμμα

Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, όπως  έχει ανακοινώσει το ΥΠΕΝ, το πρόγραμμα για την έναρξη υποβολής αιτήσεων του «Εξοικονομώ Αυτονομώ» διαμορφώνεται ως εξής:

Ηπείρου και Ιονίων Νήσων 11.12.2020

Αττικής 14.12.2020

Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου 16.12.2020

Δυτικής Ελλάδας 18.12.2020

Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου 21.12.2020

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 11.01.2021

Δυτικής Μακεδονίας 13.01.2021

Κεντρικής Μακεδονίας 15.01.2021

Πολυκατοικίες 18.01.2021

Θεσσαλίας: 20. 01.2021

Σημειώνεται ότι φορείς τεχνικών και ιδιοκτητών έχουν ζητήσει τη συνολική μετάθεση της έναρξης του προγράμματος λόγω των δυσκολιών που προκύπτουν για την υλοποίηση του από τα μέτρα της πανδημίας, ενω νέα αναβολή ζήτησε με παρέμβαση του προς το ΥΠΕΝ το ΤΕΕ. Δείτε εδώ

Η απόφαση της ΑΑΔΕ για απευθείας καταχώρηση στοιχείων   

Στο μεταξύ η Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων  εξέδωσε την απόφαση με θέμα: «Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της βελτιωμένης διαδικτυακής υπηρεσίας για την εφαρμογή του προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», η οποία  αναφέρεται στη θέση σε παραγωγική λειτουργία της βελτιωμένης διαδικτυακής υπηρεσίας (web service), μέσω της οποίας το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα χρησιμοποιεί τα διαβιβαζόμενα από την Α.Α.Δ.Ε. στοιχεία.

Τα στοιχεία θα αντλούνται απευθείας από την ΑΑΔΕ στην πλατφόρμα του ΥΠΕΝ  για την ανάγκη πραγματοποίησης διασταυρωτικών ελέγχων ως προς τα φορολογικά και οικονομικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία ακινήτων των αιτούμενων υπαγωγή στο εν λόγω πρόγραμμα, προκειμένου να διαπιστώνεται η πλήρωση των προϋποθέσεων/κριτηρίων υπαγωγής τους σε αυτό.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΑΑΔΕ ειδικότερα, οι διαβιβαζόμενες μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας πληροφορίες και στοιχεία, αποτελούν μέρος του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων της Α.Α.Δ.Ε. που διαχειρίζονται τις υποβαλλόμενες φορολογικές δηλώσεις, χορηγούνται με την προϋπόθεση της συναίνεσης του αιτούντος πολίτη και είναι οι εξής:

 1. Αυθεντικοποίηση:
 2. i. Στοιχεία που εισάγονται:
 • Όνομα χρήστη,
 • Κωδικός.
 1. ii. Στοιχεία που επιστρέφει η Α.Α.Δ.Ε.:
 • Α.Φ.Μ. ωφελούμενου.
 1. Στοιχεία Μητρώου
 2. i. Στοιχεία που εισάγονται:
 • Α.Φ.Μ. ωφελούμενου.
 1. ii. Στοιχεία που επιστρέφει η Α.Α.Δ.Ε.:
 • Ένδειξη για Φυσικό ή Μη Φυσικό Πρόσωπο,
 • Επώνυμο,
 • Όνομα,
 • Ονοματεπώνυμο Συζύγου,
 • Κωδικός Δ.Ο.Υ.,
 • Περιγραφή Δ.Ο.Υ.,
 • Κωδικός είδους νομιμοποιητικού εγγράφου
 • Περιγραφή είδους νομιμοποιητικού εγγράφου,
 • Αριθμός Νομιμοποιητικού Εγγράφου,
 • Ημερομηνία Γέννησης,
 • Αν είναι κάτοικος εξωτερικού,
 • Αν ο/η σύζυγος είναι κάτοικος εξωτερικού,
 • Κωδικός Κ.Α.Δ.
 • Περιγραφή Κ.Α.Δ.
 1. Επιβεβαίωση Οικονομικών Στοιχείων Ωφελούμενου i. Στοιχεία που εισάγονται:
 • Α.Φ.Μ. ωφελούμενου,
 • Α.Φ.Μ. υπόχρεου υποβολής δήλωσης,
 • Α.Φ.Μ. συζύγου του υπόχρεου υποβολής δήλωσης,
 • Αριθμός παροχής ρεύματος,
 • Α.Φ.Μ. χρήστη ακινήτου ως κύρια κατοικία,
 • Α.Φ.Μ. επικαρπωτή ή πλήρους κύριου που έχει δηλώσει ως κενό το ακίνητο στο Ε2,
 • Α.Φ.Μ. επικαρπωτή ή πλήρους κύριου που έχει δηλώσει ως δωρεάν παραχώρηση το ακίνητο στο Ε2,
 • Α.Φ.Μ. επικαρπωτή ή πλήρους κύριου που έχει δηλώσει ως ενοικιαζόμενο το ακίνητο στο Ε2,
 • Α.Φ.Μ. χρήστη ακινήτου που το έχει δηλώσει ως κύρια κατοικία σε κάποιο από τα δύο (2) προηγούμενα έτη (πριν το έτος για τα εισοδήματα του οποίου υποβλήθηκε η τελευταία δήλωση φορολογίας εισοδήματος).
 1. ii. Στοιχεία που επιστρέφει η Α.Α.Δ.Ε.:
 • Κωδικός απάντησης για εισόδημα επιβολής εισφοράς υπόχρεου υποβολής δήλωσης,
 • Κωδικός απάντησης για εισόδημα επιβολής εισφοράς συζύγου υποβολής δήλωσης,
 • Κωδικός απάντησης για άθροισμα εισοδημάτων επιβολής εισφοράς των εξαρτώμενων τέκνων (στην περίπτωση χωριστής δήλωσης υπόχρεου/συζύγου, επιστρέφεται το άθροισμα για όλα τα μοναδικά Α.Φ.Μ. εξαρτώμενων τέκνων που βρίσκονται στις δηλώσεις αυτές),
 • Κωδικός απάντησης για αριθμό παροχής ρεύματος (0: Σωστό, 1: Λάθος),
 • Κωδικός απάντησης για Α.Φ.Μ. χρήστη ακινήτου ως κύρια κατοικία (0: Σωστό, 1: Λάθος),
 • Κωδικός απάντησης για Α.Φ.Μ. επικαρπωτή ή πλήρους κύριου που έχει δηλώσει ως κενό το ακίνητο στο Ε2 (0: Σωστό, 1: Λάθος, 2: Δε δόθηκε κανένα πεδίο για έλεγχο),
 • Κωδικός απάντησης για Α.Φ.Μ. επικαρπωτή ή πλήρους κύριου που έχει δηλώσει ως δωρεάν παραχώρηση το ακίνητο στο Ε2 (0: Σωστό, 1: Λάθος, 2: Δε δόθηκε κανένα πεδίο για έλεγχο),
 • Κωδικός απάντησης για Α.Φ.Μ. επικαρπωτή ή πλήρους κύριου που έχει δηλώσει ως ενοικιαζόμενο το ακίνητο στο Ε2 (0: Σωστό, 1: Λάθος, 2: Δε δόθηκε κανένα πεδίο για έλεγχο)
 • Κωδικός απάντησης για Α.Φ.Μ. χρήστη ακινήτου που το έχει δηλώσει ως κύρια κατοικία τα δύο (2) προηγούμενα έτη (πριν την τελευταία δήλωση φορολογίας εισοδήματος) (0: Σωστό, 1: Λάθος, 2: Δε δόθηκε κανένα πεδίο για έλεγχο).
 1. Επιβεβαίωση Στοιχείων Ακινήτου i. Στοιχεία που εισάγονται:
 • Α.Φ.Μ. ωφελούμενου,
 • Αριθμός παροχής ρεύματος,
 • Συνολική επιφάνεια ακινήτου,
 • Έτος κατασκευής ακινήτου,
 • Πλήθος εγγραφών λίστας
 • Στοιχεία συγκυριότητας (Λίστα),

–              Α/Α εγγραφής,

–              Τύπος εγγραφής (ωφελούμενος/συγκύριος) (0: Ωφελούμενος, 1: Συγκύριος),

–              Α.Φ.Μ.,

–              Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ),

–              Πλήρης κυριότητα (ποσοστό) (εύρος: 0 – 100)

–              Ψιλή κυριότητα (ποσοστό) (εύρος: 0 – 100)

–              Επικαρπία (ποσοστό) (εύρος: 0 – 100)

 1. ii. Στοιχεία που επιστρέφει η Α.Α.Δ.Ε.:
 • Εύρεση ακινήτου (0: Βρέθηκε ακίνητο για το Α.Φ.Μ., 1: Δε βρέθηκε),
 • Κωδικός απάντησης για έτος κατασκευής ακινήτου,
 • Κωδικός απάντησης για επιφάνεια κύριων χώρων ακινήτου,
 • Απάντηση συγκυριότητας (Λίστα),

–              Α/Α εγγραφής,

–              Κωδικός απάντησης για Α.Φ.Μ. (0: Σωστό, 1: Λάθος),

–              Κωδικός απάντησης για Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) (0: Σωστό, 1: Λάθος),

–              Κωδικός απάντησης για αριθμό παροχής Δ.Ε.Η. (0: Σωστό, 1: Λάθος, 2: Δεν είναι συμπληρωμένο),

–              Κωδικός απάντησης για πλήρη κυριότητα (0: Σωστό, 1: Λάθος),

–              Κωδικός απάντησης για ψιλή κυριότητα (0: Σωστό, 1: Λάθος),

–              Κωδικός απάντησης για επικαρπία (0: Σωστό, 1: Λάθος).

Η λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας διέπεται από τους κανόνες και υπόκειται στις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην ΠΟΛ 1154/2018 (ΦΕΚ Β’ 3253/08.08.2018).

Η απόφαση της ΑΑΔΕ καταλήγει αναφέροντας ότι « η παρούσα απόφαση ισχύει και για τους επόμενους κύκλους του Προγράμματος, εφόσον δεν υπάρξουν ουσιώδεις αλλαγές ως προς τις προδιαγραφές της διαδικτυακής υπηρεσίας».

Δείτε ολόκληρη την απόφαση της ΑΑΔΕ εδώ.

 

Πηγή: www.ecopress.gr


0 σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

elGreek

Υποστήριξη : Κατασκευή ιστοσελίδων Θεσσαλονίκη | Κατασκευή Eshop | Προώθηση ιστοσελίδων