fbpx
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Ή ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Τα βήματα της διαδικασίας ένταξης στο πρόγραμμα είναι:

1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος https://exoikonomisi.ypen.gr/

Η υποβολή της αίτησης γίνεται με τους κωδικούς του taxisnet του ενδιαφερόμενου.

2. Ο Ενδιαφερόμενος καταχωρεί τα στοιχεία του για τον έλεγχο της καταρχήν επιλεξιμότητας. Τα οικονομικά στοιχεία που καταχωρεί ο ενδιαφερόμενος καθώς και τα στοιχεία του ακινήτου για το οποίο γίνεται η αίτηση διασταυρώνονται από το taxisnet και μόνο εφόσον υπάρχει ταύτιση μπορεί να προχωρήσει η αίτηση στο επόμενο στάδιο.

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει Σύμβουλο Έργου για την διαδικασία υποβολής της αίτησης καταχωρεί τα στοιχεία του και τον εξουσιοδοτεί ώστε να μπορεί να συμπληρώσει στη συνέχεια τα απαραίτητα στοιχεία για την αίτησή του.

Ο Σύμβουλος Έργου εφόσον έχει πάρει την εξουσιοδότηση από τον ενδιαφερόμενο μπορεί να μπει στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος με τους δικούς του κωδικούς του taxisnet και να συμπληρώσει την αίτηση του ενδιαφερόμενου μέχρι το στάδιο πριν την τελική υποβολή της αίτησης.

Η τελική υποβολή κατά την οποία συνοψίζονται όλα τα στοιχεία της αίτησης πραγματοποιείται υποχρεωτικά από τον ενδιαφερόμενο.

3. Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος ή ο Σύμβουλος Έργου καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα τα στοιχεία του Α’ ΠΕΑ, τις παρεμβάσεις που έχει επιλέξει και το αντίστοιχο κόστος τους καθώς και τον ενεργειακό στόχο που θα πετύχει μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Τα στοιχεία του Α’ ΠΕΑ διασταυρώνονται μέσω του buildingcert.
Τέλος, ο ενδιαφερόμενος ή ο Σύμβουλος Έργου επισυνάπτει ηλεκτρονικά στην αίτησή του τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σε μορφή pdf.

4. Γίνεται έλεγχος από το σύστημα σχετικά με την πληρότητα των καταχωρήσεων, τα οικονομικά στοιχεία, τα στοιχεία του ακινήτου, την επίτευξη του ενεργειακού στόχου, την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Καταχώρηση της αίτησης ως «κατ’ αρχήν επιλέξιμη» ή «μη επιλέξιμη – απορρίπτεται».
Στην περίπτωση που η αίτηση κρίνεται ως «μη επιλέξιμη – απορρίπτεται», ο ενδιαφερόμενος ή ο Σύμβουλος Έργου έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τα στοιχεία του αιτήματος επισυνάπτοντας ή/και τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά. Ενημέρωση του ενδιαφερόμενου με ηλεκτρονική επιστολή για τυχόν ελλείποντα στοιχεία. Σε περίπτωση επισύναψης συμπληρωματικών στοιχείων εφαρμόζεται αντίστοιχη διαδικασία.
Εφόσον η αίτηση είναι επιλέξιμη και δεν υπάρχουν ελλείψεις ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει την αίτησή του λαμβάνοντας στη συνέχεια μοναδικό εξαψήφιο ακέραιο αριθμό πρωτοκόλλου.
Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για τον επιλέξιμο προϋπολογισμό, το ποσοστό και το ποσό της επιχορήγησης, το ανώτατο επιλέξιμο κόστος των παρεμβάσεων, του σύμβουλου έργου, τυχόν μελετών καθώς και των 2 ενεργειακών επιθεωρήσεων.
Το ποσό της επιχορήγησης δεσμεύεται με την υποβολή της αίτησης για χρονικό διάστημα 2 μηνών, εντός του οποίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προέγκρισης του δανείου.

5. Ο ενδιαφερόμενος, εφόσον επιθυμεί τη λήψη δανείου, επιλέγει το Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό που επιθυμεί για να διενεργηθεί έλεγχος της πιστοληπτικής του ικανότητας. Οι συνεργαζόμενοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί εφαρμόζουν τους ισχύοντες εσωτερικούς κανονισμούς που τους διέπουν, καθώς και τα κριτήρια πιστοδότησης για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας. Οι συνεργαζόμενοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί οφείλουν να ολοκληρώσουν τον πιστοληπτικό έλεγχο και να απαντήσουν στον αιτούντα με ηλεκτρονική επιστολή το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση όχι πέρα των 15 εργάσιμων ημερών, από την ολοκλήρωση του αιτήματος για λήψη δανείου (πληρότητα δικαιολογητικών).
Μετά την ολοκλήρωση του πιστοληπτικού ελέγχου από το χρηματοπιστωτικό οργανισμό ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος με ηλεκτρονική επιστολή για το σχετικό αποτέλεσμα.
Σημειώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα εφόσον επιθυμεί να προχωρήσει την αρχική αίτηση χωρίς δάνειο μετά το πέρας της προθεσμίας που τίθεται στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό για να ολοκληρώσει τον πιστοληπτικό έλεγχο.

6. Κατά τακτά χρονικά διαστήματα καταρτίζεται λίστα υπαγωγής από τον Δικαιούχο με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου ολοκληρωμένης αίτησης (έγκριση δανείου, όπου απαιτείται) και αποστέλλεται στην Επενδυτική Επιτροπή: Έκδοση Απόφασης υπαγωγής αιτήσεων/ Ενημέρωση Ωφελουμένου ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα/ Κοινοποίηση της έγκρισης στο Χρηματοπιστωτικό οργανισμό (όπου απαιτείται)

7. Ο Ωφελούμενος υποβάλει δήλωση αποδοχής της συμμετοχής του στο πρόγραμμα (και τους όρους αυτού) ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα.
Στην περίπτωση που έχει επιλεγεί λήψη δανείου, αναμένεται η υπογραφή της δανειακής σύμβασης από τον Ωφελούμενου. Η δανειακή σύμβαση μετά την υπογραφή της ψηφιοποιείται και ανεβαίνει στο σύστημα.

8. Καταχωρούνται τα στοιχεία των προμηθευτών στο σύστημα (έλεγχος ενεργών ΑΦΜ).
Σημειώνεται ότι οι προμηθευτές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καταχωρούν τα στοιχεία τους στο σύστημα ώστε να ενεργοποιηθούν τα ΑΦΜ τους.
Με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης υπάρχει δυνατότητα εκταμίευσης ποσοστού 70% του δανείου, το οποίο αποτελεί προκαταβολή για την υλοποίηση του έργου.
Σε περίπτωση που δεν έχει επιλεγεί η λήψη δανείου δύναται να δοθεί προκαταβολή με κατάθεση ιδίων κεφαλαίων, μόνο όμως μέσω τραπεζικού συστήματος, στον προμηθευτή και για ποσό που δεν υπερβαίνει το συνολικό ύψος των ιδίων κεφαλαίων. Στην περίπτωση αυτή ο Ωφελούμενος είναι υπεύθυνος για το ύψος της προκαταβολής που καταβάλλει στον προμηθευτή, καθώς η επιχορήγηση που τελικά θα λάβει δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τη διαφορά των πιστοποιούμενων επιλέξιμων δαπανών μείον το ποσό που έχει ήδη καταβληθεί στους προμηθευτές με ίδια κεφάλαια του Ωφελούμενου.
Οι προμηθευτές και ο Ωφελούμενος ενημερώνονται για την κατάθεση των προκαταβολών.

9. Υλοποίηση παρεμβάσεων.

10. 2η Ενεργειακή επιθεώρηση / Έκδοση δεύτερου πιστοποιητικού (Β΄ΠΕΑ)

11. Μετά την έκδοση του Β’ ΠΕΑ, ο Ωφελούμενος ή ο Σύμβουλος έργου καταχωρεί στο σύστημα τα στοιχεία του Β’ ΠΕΑ, τα αναλυτικά στοιχεία των παραστατικών δαπανών των παρεμβάσεων. Τα στοιχεία του Β΄ΠΕΑ διασταυρώνονται μέσω του buildingcert.

12. Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων και τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
Ο Ωφελούμενος, καταχωρεί τη δήλωση πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου και την παροχή των κινήτρων του προγράμματος στο πληροφοριακό σύστημα επισυνάπτοντας τα παραστατικά δαπανών και τα λοιπά δικαιολογητικά του Παραρτήματος Χ.
Ο Ωφελούμενος ενημερώνεται από το πληροφοριακό σύστημα για τον τελικό συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό καθώς και για το ποσό των ιδίων κεφαλαίων που απαιτείται να καταβάλει στους προμηθευτές/ αναδόχους, στην περίπτωση που το άθροισμα των υποβαλλόμενων δαπανών υπερβαίνει τον τελικό συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό ή/και τα ανώτατα όρια δαπανών του προγράμματος.
Διενεργείται έλεγχος των δικαιολογητικών από τον Δικαιούχο. Με χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος και σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής διαμορφώνεται, βάσει και των υποβαλλόμενων παραστατικών δαπανών, ο τελικός συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός του έργου.

13. Ο Δικαιούχος εφόσον διαπιστώσει την καταβολή των ιδίων κεφαλαίων από τον Ωφελούμενο για την εξόφληση των δαπανών, ενημερώνει τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό ώστε να καταβάλλει την επιχορήγηση και την εκταμίευση του συνόλου του δανείου, κατά περίπτωση, για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών (αναδόχων / προμηθευτών κλπ) και την καταβολή στον Ωφελούμενο του ποσού που του αντιστοιχεί για τα εξοφλημένα παραστατικά δαπάνης.

14. Ο Δικαιούχος του Προγράμματος (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) πραγματοποιεί ελέγχους στους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για την ορθή υλοποίηση της συμφωνίας συνεπένδυσης και στους Ωφελούμενους για την πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Προγράμματος.

elGreek

Υποστήριξη : Κατασκευή ιστοσελίδων Θεσσαλονίκη | Κατασκευή Eshop | Προώθηση ιστοσελίδων